Ponad 1,6 mln zł dofinansowania otrzyma Gmina Korzenna na budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy SP w Trzycierzu. Wsparcie pochodzi z realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu Olimpia.

Zgodnie z zasadami programu pieniądze mogą być wykorzystane na realizację dwóch rodzajów inwestycji: budowanego nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m lub budowy zadaszenia boiska o wskazanych wcześniej wymiarach.

Dofinansowanie dla naszej gmin dotyczy tego drugiego przypadku. Pozwoli ono wybudować zadaszenie dla boiska przeznaczonego do modernizacji, które służyć będzie uczennicom i uczniom pobliskiej szkoły, a także mieszkańcom. Na prace modernizacyjne gmina otrzymała już wcześniej wsparcie w wysokości około 800 tys. zł.

Lekka konstrukcja zadaszenia będzie relatywnie tańsza niż tradycyjna sala gimnastyczna, ale pozwoli korzystać z obiektu także w razie ewentualnych opadów deszczu, a nawet śniegu. Utrzymanie obiektu będzie również tańsze od kosztów utrzymania sali gimnastycznej.

Dofinansowanie z budżetu państwa może pokryć maksymalnie 70 procent wydatków związanych z inwestycją. Pozostałe koszty gmina pokryje z własnego budżetu.

Fot. Przykładowa wizualizacja zadaszonego boiska wielofunkcyjnego.