Dzięki realizowanej przez Gminę Korzenna inicjatywie, społeczność lokalna oraz odwiedzający turyści mają możliwość korzystać nie tylko z samych zabudowań Dworu, ale również bogato zagospodarowanego parku. W budynku kuchni dworskiej oferowane są obecnie warsztaty ceramiczne oraz obróbki szkła i witrażu. Można tam również oglądać prace uczestników zajęć warsztatowych. Natomiast w Dworze prezentowane są wystawy dziedzictwa kulturowego miejscowości gminnych, wystawy młodych artystów lokalnych – biorących udział w warsztatach oraz wystawa prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lipnicy Wielkiej.

Na terenie parku wyznaczone zostały alejki spacerowe. W otoczeniu odnowionego stawu postawiono wiele ławek, na których zwiedzający mogą usiąść i odpocząć. Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których zbudowany został plac zabaw. Udogodnienia te zachęcają do spędzania wolnego czasu zarówno najmłodszych jak i najstarszych. Stopniowo pogłębiająca się oferta wystawowo-warsztatowa przywołuje coraz szersze i zróżnicowane grono zainteresowanych, a dzięki temu Dwór może pełnić swą podstawową w założeniach funkcję – aktywizację kulturową pobliskiej społeczności, podtrzymywanie lokalnych tradycji, oraz przyciąganie turystów swą oryginalnością i różnorodnością.