Zakończenie gromadzenia materiału dowodowego oraz przedłużenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 42/2 obręb Janczowa, gmina Korzenna”.

Pliki do pobrania