Zakończenie gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 370/2 obręb Janczowa, gmina Korzenna” oraz przedłużenie terminu.

Pliki do pobrania