Zakończenie gromadzenia materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowości Mogilno i Koniuszowa” oraz przedłużenie postępowania administracyjnego.

Pliki do pobrania