Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia – odcinek P-P1 – realizowanej na dz. ewid. nr 609/1, 609/2 w miejscowości Lipnica Wielka”.

Pliki do pobrania