Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami szt. 2 do punktów redukcyjno – pomiarowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – realizowanej na dz. ewid. nr 719/2, 717/1, 715, 716, 746 i 753/1 w miejscowości Lipnica Wielka”.

Pliki do pobrania