Zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I st. w  Korzennej

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

                             

Nazwa zadania: Zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I st. w Korzennej

Nazwa programu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2023

Dofinansowanie: 54 000,00 zł

Całkowita wartość: 68 000,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2023 r. –  29.12.2023 r.

 

Opis zadania:

Zadanie polega na stworzeniu optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży z terenu gminy Korzenna poprzez zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Korzennej. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia potencjału edukacyjno-artystycznego Szkoły Muzycznej I stopnia  w Korzennej, realizacji wysokich standardów kształcenia. Umożliwi rozwijanie uzdolnień, wrażliwości, inwencji twórczej uczniów, dzięki możliwości używania w procesie kształcenia artystycznego instrumentów wysokiej klasy, wyrównując tym samym szanse dostępu dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich do wysokich standardów kształcenia artystycznego.

W ramach zadania zostanie zakupiony wysokiej jakości fortepian używany:

W. Hoffmann T-186

Zakupiony instrument będzie wykorzystany w procesie kształcenia artystycznego uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Korzennej.