PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA CYFRYZACJI

 

Tytuł projektu: Zakup nowego doposażenia Dziennego Domu Senior+ w Mogilnie oraz Klubu Senior+ w Siedlcach w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów

 

Wartość dofinansowania:       35 400,00 zł 

Całkowity wartość projektu:  35 400,00 zł

Okres realizacji: 15.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

Gmina Korzenna otrzymała dotację celową na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W ramach zadania zakupiono:

 

Doposażenie placówki Klub Senior + w Siedlcach

1.

Notebook Lenovo V15

szt.

1

2.

Tablet Lenovo TAB M10

szt.

18

Doposażenie placówki Dzienny Dom Senior + w Mogilnie

3.

Notebook Lenovo V15

szt.

6

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.

 

 

Końcowy raport rozliczenia dotacji (kliknij tutaj)