Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mogilnie”

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”

 

Okres realizacji: 24.10.2022 r. – 31.12.2022 r.

 

Celem zadania był zakup elementów wyposażenia do obiektów pełniących funkcję tzw. świetlic wiejskich służących lokalnej społeczności jako miejsca integracji, aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach zadania zakupiono m.in. sprzęt nagłośnieniowy, zestaw gier edukacyjnych, stół do gry w piłkarzyki, stół do tenisa stołowego, ekspres do kawy, rzutnik krótkoogniskowy, a także stoły, urządzenie wielofunkcyjnego i zestaw materiałów warsztatowych.

 

 

Dofinansowanie: 29 960,00 zł

Wkład własny Gminy: 12 840,00 zł

 

Całkowity koszt zadania: 42 800,00 zł