FORMULARZE DO DRUKU 

 

Deklaracje – osoby prawne

 

Leśny

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowaniu (ZDL-2)

Nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowaniu (ZDN-2)

Rolny

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowaniu (ZDR-2)

Środki transportowe

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1/A)

 

Informacje – osoby fizyczne

 

Leśny

Informacja o lasach (IL-1)Załącznik o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)Załącznik o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowaniu (ZIL-2)Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3)

Nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowaniu (ZIN-2)Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)

Rolny

Informacja o gruntach (IR-1)Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych opodatkowaniu (ZIR-2)Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)

 

 

Inne druki

Oświadczenie o sytuacji majątkowej do umorzeniaWniosek o wydanie zaświadczeniaWniosek o zwrot, przeksięgowanie nadpłatyWspółwłasność w podatkuNr rachunku bankowego Gminy Korzenna do wpłatUCHWAŁA NR XLV/538/2022 RADY GMINY KORZENNA z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUCHWAŁA NR XLV/539/2022 RADY GMINY KORZENNA z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.