Zakup kompostowników dla mieszkańców.

Gmina Korzenna otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 000 zł z programu Województwa Małopolskiego w zakresie nieodpłatnego zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki. Kompostowniki o pojemności min. 720 l, wykonane z materiałów naturalnych lub pochodzących z recyklingu zostaną użyczone mieszkańcom na okres 5 lat, a po tym okresie przejdą na ich własność. Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zaopatrzenia mieszkańców w kompostowniki, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Powyższa kwota pozwoliła nam na zakup 96 sztuk kompostowników. W pierwszej kolejności kompostowniki otrzymają osoby, które nie posiadają zadeklarowanego kompostownika. Gmina jest w trakcie opracowywania Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Kompostowniki zostaną przekazane mieszkańcom jeszcze w tym roku.