ZAPROSZENIE  NA  ZEBRANIA  WIEJSKIE

 

 

Sołtysi wsi serdecznie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą  się :  

 

–  w KONIUSZOWEJ w dniu 27 kwietnia 2023 roku (czwartek) – o godz. 1800  w Szkole Podstawowej w Koniuszowej.

–  w  MOGILNIE w dniu 27 kwietnia 2023 roku (czwartek)  – o godz. 1900  w Wiejskim Domu Kultury w Mogilnie.    

– w ŁĘCE w dniu 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 1600 w Szkole Podstawowej w Łęce.

–  w POSADOWEJ MOGILSKIEJ w dniu 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 1730 w Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej.  

–  w JASIENNEJ w dniu 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 1900 w Wiejskim Domu Kultury w Jasiennej.

–  w BUKOWCU w dniu 29 kwietnia 2023 roku (sobota) o godz. 1700 w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bukowcu.

–  w JANCZOWEJ w dniu 30 kwietnia 2023 roku (niedziela) o godz. 1330 w Szkole Podstawowej w Janczowej.

–  w WOJNAROWEJ w dniu 30 kwietnia 2023 roku (niedziela) o godz. 1430 w Wiejskim Domu Kultury w Wojnarowej.

–  w TRZYCIERZU w dniu 30 kwietnia 2023 roku (niedziela) o godz. 1600 w Szkole Podstawowej w Trzycierzu.

–  w ŁYCZANEJ w dniu 30 kwietnia 2023 roku (niedziela) o godz. 1700 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łyczanej.

 

Tematem zebrań będzie przyjęcie wniosków o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 oraz omówienie spraw bieżących wsi. Ponadto na zebraniu wiejskim wsi Łęka zostanie przekazana informacja o zakresie wykonanych prac projektowych sieci kanalizacyjnej na terenie wsi.