ZAPROSZENIE

DLA MIESZKAŃCÓW NA NASTĘPNE  ZEBRANIA WIEJSKIE

 

Sołtysi wsi serdecznie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniach :  

22 września 2023 roku (piątek) :

–  w  BUKOWCU  o godz. 1630 w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bukowcu,

–  w MIŁKOWEJ  o godz. 1730 w Szkole Podstawowej w Miłkowej,

–  w ŁYCZANEJ o godz. 1900 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Łyczanej.

29 września 2023 roku (piątek) :

–  w POSADOWEJ MOGILSKIEJ o godz. 1600 w Szkole Podstawowej w Posadowej Mogilskiej,

–w KONIUSZOWEJ  o godz. 1700 w Szkole Podstawowej w Koniuszowej,

–w SIEDLCACH o godz. 1830 w Domu Kultury w Siedlcach,

–w SŁOWIKOWEJ o godz. 1930 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Słowikowej.

 

 

Tematem zebrań będzie omówienie spraw dotyczących realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego w roku 2024 oraz sprawy bieżące wsi.