ZAPROSZENIE NA ZEBRANIA WIEJSKIE DLA MIESZKAŃCÓW POSADOWEJ MOGILSKIEJ I MOGILNA

Sołtysi wsi Mogilno i Posadowa Mogilska serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniu 28 maja 2024 r. (tj. wtorek)

  • w POSADOWEJ MOGILSKIEJ o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej,
  • w MOGILNIE o godz. 19:15 w Domu Kultury w Mogilnie.

Tematem zebrań będzie przyjęcie wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz omówienie spraw bieżących wsi.

Sołtysi wsi :
Mieczysław Górka
Teresa Filipowicz