Zastępca Wójta –

Nr tel. :       (18) 440-66-10Nr fax.:       (18) 441-70-39   

Zadania i kompetencje Zastępcy Wójta:

Sprawuje obowiązki Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązkówWydaje decyzje administracyjne, postanowienia  i zaświadczenia w sprawach określonych imiennym upoważnieniemMonitoruje możliwości pozysania zewnętrznych środków finansowych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminyKoordynuje współpracę z organizacajmi pożytku publicznego, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminySprawuje bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Koordynuje działanie i nadzoruje pracę tych referatów oraz proponuje i inicjuje rozwiązania w zakresie ich funkcjonowaniaUczestniczy w dokonywaniu oceny pracy pracowników podległych referatówRealizauje zadania z zakresu kontroli zarządczejWykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z polecenia lub upoważnienia Wójta