Referat załatwiający sprawę
Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
Nr telefonu:          0-18 4406622
Nr fax:                   0-18 4417039                
e-mail:                  gmina@korzenna.pl
 

Formularz wniosku
Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia można otrzymać w pokoju nr 4 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w pokoju nr 4 – USC.
 

Wymagane dokumenty

panna, kawaler< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu urodzenia

osoba rozwiedziona< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 

wdowa, wdowiec< >Dowód osobisty do wgląduOdpis skrócony aktu małżeństwaOpłata skarbowa

Podanie  –  wolne od opłaty skarbowej

Każdy załącznik  – wolne od opłaty skarbowej.

Zaświadczenie  – 38 zł    

Opłatę skarbową należy wpłacić na kwit  w kasie Urzędu Gminy.
 

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 

Podstawa prawna
Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 z późn. zm./