Realizacja zadania :

 

W ramach zadania realizowanego przez Gminę Korzenna pn. Zawsze bezpieczni; 20 sierpnia 2023r., podczas Dożynek Wojewódzkich w Korzennej, przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy zrealizowano pięć akcji informacyjnych, których celem było kompleksowe przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Zrealizowane działania dotyczyły zwłaszcza: cyberbezpieczeństwa, zapobiegania pożarom, pierwszej pomocy, przemocy domowej, oszustw środowiska seniorów oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przygotowanie stoisk  zaangażowano koła z: Miłkowej, Jasiennej, Łyczanej, Słowikowej oraz Mogilna.

Każde opisane wyżej KGW zrealizowało 1 akcję według następujących tematów:

1.     Bezpieczny senior– tą tematyką zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnie MALWA. W ramach akcji zorganizowano konsultacje z Policjantem, w szczególności dotyczące licznych oszustw i zagrożeń związanych głównie z okradaniem i wyłudzaniem pieniędzy m.in metodą na wnuczka.

2.     Bezpieczni na drodze – tym tematem zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczanej. Zorganizowano stoisko, na którym przeprowadzono animacje dla dzieci m.in o tematyce bezpieczeństwa i ruchu drogowego z wykorzystaniem tematycznych gier  i układanek. Dla najbardziej aktywnych uczestników stosika przewidziano także nagrody rzeczowe.

3.     STOP Przemocy – ta akcja została przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich  Słowikowej, a jej celem było zwiększenie poziomu wiedzy na temat przemocy domowej, jak pomóc osobom, które padły jej ofiarą, oraz gdzie można szukać pomocy.

4.     Na ratunek – w ramach tego działania Koło Gospodyń w Jasiennej przy współpracy z Ochotnicza Strażą Pożarną w Jasiennej zorganizowało stoisko, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo pożarowe. Dodatkowo na stoisku zorganizowany został pokaz pierwszej pomocy.

5.     Bezpieczni w sieci – zawsze warto pamiętać o bezpieczeństwie w sieci i właśnie tym tematem zajęło się Koło Gospodyń Wiejskich w Miłkowej. W ramach akcji przygotowano i wydrukowano ulotkę opisujące podstawowe zasady, bezpiecznego korzystania z sieci, która została nieodpłatnie rozdana uczestnikom wydarzenia odwiedzającym stoisko.

Aby przyciągnąć jak największą liczbę odwiedzających na każdym stoisku został zorganizowany poczęstunek , który przygotowano w ramach zakupionych artykułów spożywczych dla każdego z 5 KGW.

 

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ