Tytuł zadania: Zawsze bezpieczni

Termin realizacji: 01.03.2023- 30.09.2023

Niniejszy projekt jest inicjatywa oddolną 5 kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Korzenna, które, widzą potrzebę zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, zawłaszcza cyberbezpieczeństwa, zapobieganiu pożarom, pierwszej pomocy, przemocy domowej, oszustw środowiska seniorów oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Proponowane wydarzenie odbywać się będzie na największej imprezie kulturalnej, przyciągającej największą rzeszę społeczności lokalnej tj. dożynkach korzeńskich. W ramach zadania zaplanowano realizacje 5 akcji realizowanych przez 5 KGW w dniu 20.08.2023 roku w Korzennej, których celem jest kompleksowe przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

Każde KGW zrealizuje 1 akcję dotyczącą następujących tematów.

1.     Bezpieczny Senior – Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnie MALWA

2.     Bezpieczni na drodze –Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczanej

3.     STOP Przemocy –Koło Gospodyń Wiejskich w Słowikowej

4.     Na ratunek –  Koło Gospodyń Wiejskich w Jasiennej

5.     Bezpieczni w sieci – Koło Gospodyń Wiejskich w Miłkowej

 

Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.