Zainicjowana przez wójta Leszka Skowrona publiczna zbiórka na rzecz Zofii Wąs z Wojnarowej, samotnej matki wychowującej czworo dzieci, z których najmłodsze ma 4 lata, a najstarsze 13 lat, a dwoje z nich to dzieci z niepełnosprawnościami, pozostające w stałym leczeniu, przyniosła już pierwszy efekt. Udało się już zgromadzić pieniądze na spłatę raty kredytu, jednak wsparcie potrzebne jest jeszcze na dokończenie remontu starego budynku.

Pomysł zbiórki pojawił się w związku z tym, że wyczerpały się możliwości udzielanej od lat pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej w ramach obowiązujących przepisów.

Przyznaliśmy zasiłek w takiej wysokości, w jakiej było to możliwe, ale to była zbyt mała kwota, by rozwiązać problemem zadłużenia i uchronić rodzinę przed utrata dachu nad głową – relacjonuje Maria Poręba, Kierownik OPS.

Radny Andrzej Łukasik osobiście otoczył potrzebującą rodzinę opieką, będąc z nią w stałym kontakcie, a wójt Leszek Skowron, u którego  Zofia Wąs szukała pomocy, zaproponował uruchomienie publicznej zbiórki w Internecie. Pracownicy OPS pomogli ją zorganizować, zakładając konto na portalu zrzutka.pl i niedługo potem można było dokonywać wpłat.

Zakupiony w 2023 roku stary dom został spłacony w części. Na ostatnią ratę zabrakło jednak pieniędzy i właściciel wyznaczył rodzinie ostateczny termin uregulowania długu na koniec lutego. Niedopełnienie tego obowiązku groziło rodzinie utratą dachu nad głową. Z pomocą przyszli ludzie, wpłacający datki. W krótkim czasie udało się zgromadzić niezbędną kwotę ponad 30 tys. zł i groźba utraty domu została oddalona.

W dalszym ciągu pozostaje jednak potrzeba dokonania niezbędnych prac remontowanych. Pieniądze na naprawę dziurowanego dachu udało się zgromadzić dzięki pomocy lokalnych przedsiębiorców i oddziału Caritas. Sporo jednak pozostaje jeszcze do zrobienia, zbiórka nadal trwa. Pieniądze potrzebne są na wykonanie prac, które pozwolą doprowadzić dom do standardu, umożliwiającego mieszkanie w możliwie godnych warunkach.

Zainteresowani pomocą rodzinie mogą w dalszym ciągu wziąć udział w zbiórce, która powadzona jest tutaj.