Zgłoś miejsce/obiekt

służące rozwojowi turystyki w ramach projektu współpracy pn. Z kijkami po wschodniej Małopolsce

Znasz miejsce/obiektsłużące rozwojowi turystyki, szczególnie w kontekście uprawiania Nordic Walking, w obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?

Warunki zgłoszenia oraz zasady wyboru miejsca/obiektusłużącego rozwojowi turystyki w ramach projektu współpracy pn. Z kijkami po wschodniej Małopolsce:

Warunkiem zgłoszenia miejsca/obiektu służącego rozwojowi turystyki jest atrakcyjność dla turysty,  osób spędzających czas na obszarze, odległość od wyznaczonych przez partnerów projektu współpracy tras Nordic Walking oraz miejsca/obiekty utożsamiane z otoczeniem, lokalnym dziedzictwem kulturowym, gastronomią, miejscami odpoczynku, szlakami i zabytkami, a także miejscami noclegowymi. W pierwszej kolejności wybrane zostaną miejsca/obiekty służące rozwojowi obszaru w zakresie turystki po wschodniej Małopolsce, szczególnie w kontekście ścieżek Nordic Walking oraz rehabilitacji postcovidowej i oddechowej. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl, www.kwartetnaprzedgorzu.pl, www.psr.tuchow.pl, www.nasliwkowymszlaku.pl w terminie od 10 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. poprzez przesłanie na adres mailowy: biuro@nasliwkowymszlaku.pl  kserokopii zgłoszenia lub osobiste dostarczenie do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” (32-861 Iwkowa 759 – Stadion IVA IWKOWA) w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Nie czekaj! Zgłoś miejsce/obiekt już dziś!

Formularz zgłoszeniowy

 

Pliki do pobrania