Zgłoś podmiot/obiekt/miejsce do udziału w projekcie pn. Turystyka Kulinarna na Pogórzu

Znasz podmiot/obiekt/miejsce służące rozwojowi turystyki, w tym turystyki kulinarnej  na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”?

Zgłoś je do udziału w projekcie współpracy pn. Turystyka Kulinarna na Pogórzu, w ramach którego zaplanowano działania mające na celu powstanie Szlaku Kulinarnego służącego rozwojowi turystyki, który wykorzystany będzie do promocji i dalszej realizacji zadań projektowych.

Warunki zgłoszenia  oraz zasady wyboru podmiotów/obiektów/miejsc służących rozwojowi turystyki kulinarnej w ramach projektu współpracy pn. Turystyka Kulinarna na Pogórzu:

W pierwszej kolejności wybierane zostaną podmioty/obiekty/miejsca zajmujące się kultywowaniem dziedzictwa kulinarnego regionu, produktów lokalnych oraz zawierające aspekty kulinarne z Pogórza. Dodatkowo preferowane będą podmioty/obiekty/miejsca dotychczas nie występujące w działaniach promocyjnych Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”; zdolne do przyjmowania wycieczek/grup turystów, w których organizowane są warsztaty kulinarne dla szkół, rodzin z dziećmi czy grup zorganizowanych, a także miejsca w których można spróbować lokalnych produktów czy dań powstających na ich bazie oraz zapoznać się z tradycjami uprawy/przyrządzania danych produktów/potraw.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na stronie internetowej: www.dunajecbiala.pl, www.nasliwkowymszlaku.pl w terminie od 08 września 2023 r. do 22 września 2023 r. poprzez przesłanie na adres mailowy: biuro@dunajecbiala.pl lub biuro@nasliwkowymszlaku.pl  kserokopii zgłoszenia lub osobiste dostarczenie do biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (ul. Browaki 7, 32-840 Zakliczyn) w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od 7.45 – 15.45 a także do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” (32-861 Iwkowa 759 – Stadion IVA IWKOWA) w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Nie czekaj! Zgłoś podmiot/obiekt/miejsce już dziś!

Formularz zgłoszeniowy