Referat załatwiający sprawę:
Referat Organizacyjny, pok. nr 36 w godzinach pracy urzędu.
nr. tel: (0-18)  440-66-19,
nr. fax: (0-18) 441-70-39
e-mail: org@korzenna.iap.pl
 

Formularz wniosku:
Pisemny wniosek można otrzymać w pokoju nr 36 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony wniosek należy złożyć w pokoju nr 36 Urzędu Gminy Korzenna.
 

Wymagane dokumenty:
Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę wpisu.
 

Opłaty:
Opłata za zmianę wpisu do ewidencji wynosi 50,00 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Korzenna.
 

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 

Informacja:
Art. 7d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. 101, poz.1178 z późn. zm.).