1. Referat załatwiający sprawę:
  Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  pokój nr 004 w godzinach pracy urzędu
  Pani Kinga Kumor
  nr tel. 18 440 66 35
  e-mail: kingakumor@ug.korzenna.pl  


 2. Kogo dotyczy:
  Dotyczy producentów rolnych, będących posiadaczami/użytkownikami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. W 2023 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
  a) od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  b) od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna w pokoju nr 004.


 3. Wymagane dokumenty:
  a) Formularz wniosku, który można otrzymać w pokoju nr 004 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej.   
  – wniosek o zwrot akcyzy    
  załącznik do wniosku o zwrot akcyzy  
  załącznik nr 2
  b) Numer rachunku bankowego
  c) Numer z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. producentów, którzy podlegają wpisowi)
  d) Zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości dużych jednostek przeliczeniowych w 2022 r.  


 4. Termin załatwienia sprawy:
  Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
  a) 1 – 30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  b) 1 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO WYPŁACANY BĘDZIE PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.  

 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 379) o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  
 2. Uwagi i informacje dodatkowe: Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 110 litrów Stawka zwrotu podatku akcyzowego z 1 litra oleju napędowego w 2023 roku wynosi 1,46 zł Limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 ha użytków rolnych w 2023 roku wynosi 110,00 zł (110 * 1,46zł)
 3. Limit ilości oleju napędowego na średnią liczbę DJP:
  – bydła – 40 litrów
  – owiec, kóz i koni – 40 litrów
  – 1 szt. świni – 4 litry