W związku z Dniem Edukacji Narodowej, obchodzonym 14 października, okolicznościowe życzenia przesłał nauczycielom, pracującym w szkołach na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Korzenna Leszek Skowron. Niżej w całości publikujemy treść listu okolicznościowego w tej sprawie.  

Szanowni Państwo!

Dzień Edukacji Narodowej przypomina nam, że system nauczania jest jednym z kluczowych narzędzi dla osiągania przez człowieka życiowych celów, pełniącym zasadnicze znaczenie także dla rozwoju kraju.

Dobrze wykształceni i mający wysokie kompetencje zawodowe obywatele to fundament, na którym buduje się silne państwo, oferujące godne warunki życia, mieszkającym w nim ludziom.

Szkoła, w której Państwo pracują, jako jeden z elementów ogólnopolskiego systemu, odgrywa niebagatelną rolę w wyborze życiowej drogi dla najmłodszego pokolenia naszej gminy. Dziękując za dotychczasową współpracę i wysiłki na rzecz zapewnienia uczennicom i uczniom odpowiednich warunków nauczania, życzę dobrych owoców kształcenia oraz licznych powodów do zawodowej satysfakcji, zarówno w tym roku, jak i w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku 

Leszek Skowron

Wójt Gminy Korzenna