Pod znakiem tolerancji i życzliwości upłynął ostatni tydzień w Szkole Podstawowej w Siedlcach. Pretekstem do dyskusji o tych zagadnieniach był obchodzony w szkole Tydzień Tolerancji i Życzliwości, a w programie obchodów znalazła się m.in. inscenizacja Brzydkiego Kaczątka, nawiązująca wprost do tematyki tolerancji.

Tematyka obchodów była nieprzypadkowa. Szkoła zareagowała w ten sposób na Międzynarodowy Dzień Tolerancji i Światowy Dzień Życzliwości, wyznaczone na drugą połowę listopada. O tym, że szkoła w Siedlcach włączyła się w obchody świadczył, dominujący w tych dniach kolor żółty, symbolizujący dobroć, życzliwość, radość i uśmiech. Okazję wykorzystano do tego, by zastanowić się głębiej na czym polega życzliwość wobec innych i w jaki sposób można ją okazywać.

Do refleksji nad tolerancją i jej konsekwencjami wykorzystano natomiast formy teatralne. Uczennice i uczniowie klasy czwartej z gościnnym udziałem klasy piątej zaprezentowali inscenizację baśni duńskiego pisarza H. Ch. Andersena „ Brzydkie kaczątko”. Znana milionom ludzi na całym świecie opowieść o wyśmiewanym z powodu innego wyglądu kaczątku stała się motywem dyskusji o relacjach z innymi ludźmi i należnym im szacunku bez względu na to, jak wyglądają.

Uczestniczące w inscenizacji uczennice i uczniowie popracowali równocześnie nad umiejętnościami aktorskimi i recytatorskimi, a także wykorzystali swoje zdolności plastyczne do przygotowania dekoracji. W organizację przedstawienia zaangażowali się także rodzice, pomagając swoim dzieciom przygotować sceniczne stroje.