Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 lipca br. został wprowadzony obowiązek składania przez właściciela lub zarządcę budynku deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Deklarację można złożyć w formie:

– elektronicznej (przez profil zaufany) – najszybszy i najwygodniejszy sposób: https://zone.gunb.gov.pl/

– papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. Wzór deklaracji jest zamieszczony w załączniku lub  można go pobrać i wydrukować ze strony internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow

 

 Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten  wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

 

Załączniki:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Instrukcja CEEB 28.06.2021r.

deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022 nowy wzor

deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022

przyklad-wypelnionej-deklaracji-A-28.06

przyklad-wypelnionej-deklaracji-B-28.06