Blisko 1,5 mln zł kosztować będzie przebudowa drogi Jasienna Smolarzówki pod cmentarzem. Umowa z wykonawcą zakłada, że prace powinny zakończyć się w ciągu 9 miesięcy tj. na przełomie września i października br.

Zakres prac objętych umową, którą podpisano z początkiem stycznia br., zakłada wzmocnienie podbudowy drogi i położenie na niej nowej nawierzchni asfaltowej. Droga będzie miała szerokość od 3,5 do 5 m, co oznacza, że w  niektórych miejscach zostanie nieco poszerzona. Zaplanowano także wykonanie mijanek oraz odwodnienia, a także oznakowania poziomego i pionowego. Wzdłuż drogi będą także pobocza o szerokości 0,75 m.

O zleceniu prac przesądził zły stan drogi, która wskutek eksploatacji i działania warunków atmosferycznych została mocno uszkodzona.