Referat załatwiający sprawę:
Referat Organizacyjny, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.
nr. tel: (18)  440-66-22,
nr. fax: (18) 441-70-39
e-mail: org@korzenna.iap.pl
 

Formularz wniosku:
Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1. Wnosek – zobacz
 

Wymagane dokumenty:
Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis.
 

Opłaty:
Wniosek CEIDG-1 jest zwolniony od opłat.
 

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.
 

Informacja:
Podstawa prawna: Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to system teleinformatyczny prowadzony przez Ministra Gospodarki, który jest tzw. organem ewidencyjnym. Zadaniem jego jest min. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG w terminie 7 dni od dnia zmiany danych a w przypadku wykreślenia wpisu z CEIDG w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności  gospodarczej.