Do 10 tys. zł będą mogli otrzymać właściciele gospodarstw z naszej gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – taki jest efekt uchwały przyjętej wczoraj, 5 kwietnia, przez Radę Gminy Korzenna. Oferta adresowana jest do mieszkańców, którzy nie będą mieli możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Uchwalony przez radnych na wniosek wójta Leszka Skowrona „Gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna” to wyjście naprzeciw tym mieszkańcom, którzy nie będą mogli swoich domów podłączyć do kanalizacji zbiorczej. Dotyczy to w szczególności tych miejscowości i rejonów gminy, które charakteryzują się niską gęstością zabudowy, a budowy sieci kanalizacyjnej byłaby tam ekonomicznie nieuzasadniona.

Jednak zgodnie z zadaniami nałożonymi na gminę przez ustawę „Prawo ochrony środowiska” to samorząd powinien finansować przedsięwzięcia związane z ochroną wód. Podstawowym sposobem realizacji tego celu jest budowa kanalizacji, która wykonywana jest na terenie gminy systematycznie od lat. Ogromne koszty z tym związane powodują, że gmina prowadzi tego typu inwestycje, korzystając z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Zasady umożliwiające uzyskanie tego rodzaju wsparcia wymagają często spełnienia szczegółowych warunków dotyczących gęstości zaludnienia.

W przypadku gminy Korzenna nie zawsze jest to możliwe. Rozproszona niejednokrotnie zabudowa powoduje, że nie ma szans na otrzymanie dofinansowania na budowę sieci obejmującej wszystkie domy mieszkalne. Wyjściem z sytuacji jest budowanie oczyszczalni przydomowych wszędzie tam, gdzie sieć kanalizacyjna nie zostanie doprowadzona.

Program uchwalony 5 kwietnia dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych. Osoby, które będą chciały z niego skorzystać będą musiały spełnić wymagania wskazane w regulaminie programu, który mówi m.in. o określonych normach, jakie powinny charakteryzować przydomowe oczyszczalnie, terminach realizacji inwestycji i warunkach płatności. Maksymalna kwota dofinansowania z budżetu gminy wyniesie 10 tys. zł, a pieniądze będą wypłacane po wybudowaniu oczyszczalni.

W załączeniu uchwała Rady Gminy wraz z regulaminem.

Pliki do pobrania