Inauguracyjną sesją Rady Gminy Korzenna, która odbyła się dzisiaj tj. 7 maja w Muzycznym Dworze w Korzennej, rozpoczął kadencję 2024-2029 gminny samorząd. W okolicznościowym przemówieniu wójt Leszek Skowron zadeklarował wolę współpracy ze wszystkimi i gotowość do dialogu, a po pięciu latach przerwy funkcję Przewodniczącego Rady Gminy objął ponownie Wiesław Kracoń.

Pierwszą sesję Rady Gminy Korzenna otworzył Mieczysław Górka – najstarszy wiekiem radny. Potem przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Maria Poręba wręczyła wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze.

Po ślubowaniu złożonym przez wszystkich wybranych wójt Leszek Skowron w okolicznościowym przemówieniu pogratulował radnym uzyskania mandatu i przedstawił swoją wizję sprawowania urzędu w tej kadencji. Dziękując za poparcie swoim wyborcom, podkreślał równocześnie swoją służebną rolę wobec wszystkich mieszkańców.

Sprawowanie urzędu Wójta Gminy Korzenna traktuję jako służbę w interesie wszystkich mieszkających tutaj ludzi. Ich dobro i poprawa komfortu życia to dla mnie cel nadrzędny. Dołożę wszelkich starań, żeby pod koniec kadencji także osoby, które na mnie nie głosowały mogły powiedzieć, że byłem również ich wójtem – zaznaczył.

Pogratulował wszystkim wybranym do Rady Gminy Korzenna i zaprosił do współpracy.

Wierzę, że będzie nam dane skutecznie współpracować na rzecz naszej małej Ojczyzny, realizując zarówno mój program wyborczy, jak i propozycje całej Rady, a w razie potrzeby przyjmując rozwiązania kompromisowe – podkreślał.

Wyraził także nadzieję, że w interesie mieszkańców praca samorządu gminnego odbywać się będzie w dobrej atmosferze.

– Jestem przekonany, że w atmosferze zgody i wzajemnego szacunku możemy uzyskać efekty, z których zadowoleni będą wszyscy mieszkańcy – powiedział, zapraszając wszystkich do współpracy.

Podczas pierwszej sesji radni wybrali także Przewodniczącego Rady Gminy Korzenna. W tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów funkcję tę powierzono Wiesławowi Kraconiowi z KWW Rafała Gajewskiego, który uzyskał 8 z 15 głosów. Jego konkurenta Jacka Fornagla poparło 7 radnych. Nowo wybrany przewodniczący Rady zabierając głos podziękował za poparcie wyborcom oraz Rafałowi Gajewskiemu za wspólną kampanię. Zapewnił też o pełnej konsolidacji Klubu Radnych „Postaw na szacunek”.

Wbrew pogłoskom zapewniam, że ta ósemka nie da się podzielić – podkreślił.

Zadeklarował także wolę współpracy.

Z każdym chcemy rozmawiać , każdemu będziemy chcieli pomoc. Program Rafała Gajewskiego jest również programem klubu większościowego, zamierzamy być w ścisłym kontakcie z Rafałem Gajewskim. Zdajemy sobie też sprawę, że pewne sprawy będą musiały poczekać – stwierdził.

W sposób szczególny podziękował swoim wyborcom.

Pragnę podziękować mieszkańcom wsi Jasienna za udzielone mi po raz kolejny poparcie. W takiej wsi warto żyć, dla takiej wsi warto pracować – mówił.

Radny Jacek Fornagiel, zabierający głos w imieniu Klubu Radnych Jedność, przypomniał, że wyborcze hasło KWW Leszka Skowrona „Same konkrety” znalazło potwierdzenie w faktach, wyrażonych m.in. inwestycjami wykonanymi w minionej kadencji o wartości 130 mln zł, które w dużej mierze są efektem pracy wójta Leszka Skowrona.

Proszę o kontynuację i realizację. Klub Radnych Jedność będzie decyzje służące rozwojowi gminy wspierać. Panie wójcie, gratuluję wygranej – powiedział.

Wyraził też nadzieję, że wyborcze hasło rywali „Postaw na szacunek” będzie realizowane.

My jesteśmy gotowi do współpracy i mamy nadzieję, że wy również. Mamy szacunek nie tylko dla naszych wyborców, ale dla wszystkich mieszkańców – deklarował, gratulując Wiesławowi Kraconiowi wyboru na przewodniczącego Rady.

W dalszej części inauguracyjnej sesji na wiceprzewodniczące Rady wybrano Urszulę Wideł i Teresę Zieleń, które uzyskały po 15 głosów.