W oficjalnym otwarciu sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Janczowej uczestniczyło ponad 300 osób. Było tradycyjne przecięcie wstęgi i rzuty do kosza, sceniczne występy i okazja do wymiany opinii przy stole. Pojawiła się nawet patronka szkoły… św. Kinga.

Oddanie do użytku inwestycji, która wprowadza do Janczowej nową jakość, jeśli chodzi o warunki nauczania i możliwości realizacji sportowych pasji, organizatorzy potraktowali bardzo ambitnie. Część oficjalną, której kulminacyjnym momentem było przecięcie na boisku symbolicznej wstęgi i rzuty piłek do kosza, przeplatano wstępami zespołu folklorystycznego i bogatym programem zaprezentowanymi przez uczennice i uczniów SP w Janczowej.

W specjalnie udekorowanej sali ustawiono nie tylko scenę, ale i stoły z krzesłami dla uczestniczących w wydarzeniu. Obok mieszkanek i mieszkańców Janczowej pojawili się także goście, wśród których byli parlamentarzyści: poseł Arkadiusz Mularek, senator Wiktor Durlak, radne Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska i Jadwiga Wójtowicz, a także radni Rady Gminy Korzenna, radni Rady Powiatu Nowosądeckiego, dyrektorzy i dyrektorki szkół z terenu gminy oraz sołtysi.

Wójt Leszek Skowron przypomniał, że obie inwestycje to… przekroczenie planu, przyjętego na mijającą kadencję, bo pierwotnie zakładano jedynie przygotowanie projektu. – Współpraca wielu osób doprowadziła nas do dnia dzisiejszego. Coś, co wydawało się zupełnie nierealne, stało się faktem. To daje dodatkową motywację do pracy i dostarcza dowodów na to, że warto stawiać sobie ambitne cele – zaznaczył. W tym kontekście podkreślił zasługi zwłaszcza radnego Piotra Stawiarskiego i mieszkańca Janczowej Tadeusza Bochenka. Radny zabiegał o realizację tego przedsięwzięcia od dawna, wskazując na potrzeby środowiska: szkoły, zespołu folklorystycznego, koła gospodyń wiejskich i innych. Z kolei bez zgody Tadeusza Bochenka na sprzedaż gruntu niezbędnego dla budowy tych obiektów nie byłoby w ogóle mowy o inwestycji.

Szczególne podziękowania popłynęły jednak pod adresem wójta. Jego determinację w realizacji ambitnego celu przypominały Sylwia Zwolenik i Maria Kogut – obecna i była dyrektora szkoła, a także radny Piotr Stawiarski. Efekty inwestycyjne doceniali również zaproszeni goście, a pochlebnych opinii nie brakowało także podczas rozmów przy stole.

Przed towarzyską częścią spotkania na scenie zaprezentowały się dzieci z SP w Janczowej. Swoje umiejętności pokazały także Janczowioki i Małe Janczowioki. W scenariuszu spotkania znalazła się także patronka szkoły św. Kinga, która przypomniała kilka historycznych faktów. Goście uroczystości obejrzeli również prezentację multimedialną, opisującą w szczegółach obie inwestycje. Do dyspozycji mieszkańców jest w pełni wyposażona sala gimnastyczna z pomieszczeniami magazynowymi, szatniami i łazienkami, a tuż obok boisko o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 40 x 20 m z piłkochwytami, bramkami, koszami i słupkami do siatkówki oraz oświetleniem. Koszty budowy tych obiektów przekroczyły 5,3 mln zł.

Okazja do wymiany opinii i rozmów nie tylko na tematy inwestycyjne była w drugiej części wydarzenia. Koło Gospodyń Wiejskich w Janczowej i Rada Rodziców zadbali, by goście wynieśli ze spotkania także dobre wrażenia kulinarne. Przy zastawionych stołach rozmowy toczyły się do późnych godzin popołudniowych.

Zobacz galerię zdjęć.