Osiem nagród i wyróżnień zdobyli członkowie Zespołu Regionalnego Lipniczanie podczas 41. edycji Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Podczas czterech dni rywalizacji Komisja Artystyczna wysłuchała 169 prezentacji konkursowych, których wykonawcy pochodzili z czterech powiatów województwa małopolskiego: limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego i suskiego.

Zespoły uczestniczące w trwającym od 8 do 12 maja konkursie oceniano w kilku kategoriach takich jak muzyka, instrumentaliści, grupy śpiewacze, soliści, mistrzowie z uczniami oraz drużbowie weselni. W przypadku muzyk, instrumentalistów i solistów osobne nagrody przyznawano w grupie dorosłych, grupie młodzieżowej i dziecięcej.

„Lipniczanie”, którzy w dotychczasowych edycjach Druzbackiej zdobywali wielokrotnie liczne trofea tym razem także wzbogacili swoją bogatą kolekcję nagród. Najwięcej powodów do zadowolenia ma Tomasz Gad, który w rywalizacji drużbów weselnych został oceniony najwyżej, otrzymując pierwszą nagrodę oraz nominację do udziału w Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”, który odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w lipcu br. Komisja Artystyczna obradująca w składzie: Anna Borucka-Szotkowska – etnomuzykolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk – MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Artur Czesak – językoznawca oraz Benedykt Kafel – etnograf wyraziła jednak ubolewanie, że w tym roku w tej kategorii wystąpiły tylko 4 osoby. „Trochę smuci, w bieżącym roku, niewielka liczba tradycyjnych drużbów weselnych, którym impreza zawdzięcza swą nazwę, oraz brak prezentacji mowy starosty weselnego, ponieważ to obrzędy weselne są kontekstem i źródłem treści prezentowanych przez śpiewaków i granych przez muzyków”- napisano w protokole z konkursu.

„Lipniczanie” z bardzo dobrej strony pokazali się także w konkursie muzyk ludowych w kategorii dorosłych. Nagrodę główną w postaci „Złotych Basów” przyznano zespołowi z Olszówki, a „Lipniczanie” znaleźli się w gronie sześciu zespołów sklasyfikowanych na równorzędnym pierwszym miejscu. W tym samym konkursie, ale w kategorii młodzieżowej zespół z Lipnicy Wielkiej zajął drugie miejsce, na którym sklasyfikowano trzy zespoły. W konkursie instrumentalistów w kategorii dziecięcej przyznano 2 równorzędne pierwsze miejsca, 4 drugie miejsca, 6 trzecich miejsc oraz 10 wyróżnień, z których jedno otrzymała Katarzyna Biskup reprezentująca Lipniczan.

W kategorii grup śpiewaczych przyznano 2 pierwsze miejsca, 3 drugie miejsce, 6 trzecich miejsc, z których jedno przepadło „Lipniczanom” oraz 10 wyróżnień i kilka dyplomów uczestnictwa.

W konkursie śpiewu solowego w kategorii dorosłych obok nagrody głównej w postaci „Złotego Słowika” przyznano 3 pierwsze, 3 drugie miejsca, z których jedno otrzymała Magdalena Bulanda z Lipnicy Wielkiej, a także 2 trzecie miejsca i 2 wyróżnienia. W tym samym konkursie, ale w kategorii młodzieżowej przyznano 3 pierwsze miejsca, 4 drugie miejsca (jedno z nich zajęła Klaudia Mucha z Jasiennej), a także 2 trzecie miejsca i dwa wyróżnienia. Z kolei w kategorii dziecięcej spośród 3 pierwszych miejsc jedno otrzymała Ola Górka z Lipnicy Wielkiej, a ponadto przyznano 5 drugich miejsc i 3 trzecie miejsca.

W podsumowaniu tegorocznego konkursu Komisja Artystyczna podkreślała niebagatelną rolę i znaczenie Druzbackiej. „Międzyregionalny konkurs Druzbacka od lat odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu i animacji ruchu folklorystycznego w podgórskich terenach Małopolski. Patrząc na historię przeglądu, dostrzegamy nie tylko wzrost liczby uczestników, ale też wysublimowanie wyrazu artystycznego występów, przede wszystkim zaś pogłębienie świadomości merytorycznej osób biorących w nim udział. Wielokrotnie mile zaskakuje bardzo dobra technika wykonawcza i sięganie do archaicznych treści i form prezentacji” – napisano.