Rozpoczęły się prace przy rozbudowie sieci wodociągowej w Lipnicy Wielkiej. Nowy odcinek sieci prowadzi od Niecwi koło dworu, szkoły aż do kościoła.

Otworzy to drogę kolejnym mieszańcom do podłączenia się do sieci i korzystania z nieprzerwanych dostaw dobrej jakości wody. Inwestycję realizuje spółka Sądeckie Wodociągi, której udziałowcem jest gmina Korzenna.

Planowany termin zakończenia prac to koniec grudnia br., a koszty z tym związane wyniosą 1,2 mln zł. Budowany odcinek będzie miał ponad 4 km długości.