Do połowy stycznia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej trafiło 230 wniosków o darmowe dożywianie dzieci w szkołach. W stosunku do poprzedniego półrocza roku szkolnego oznacza to spadek zainteresowania, ale – jak wynika z doświadczeń z lat ubiegłych – w ciągu kolejnych dni i tygodni liczba ta powinna wzrosnąć.

Zgodnie z przyjętymi zasadami wnioski o dożywianie składane są dwukrotnie: na początku roku szkolnego, a następnie z początkiem kolejnego roku kalendarzowego. O objęcie dzieci darmowym dożywianiem, które w praktyce oznacza jeden gorący posiłek w ciągu dnia, mogą ubiegać się osoby spełniające kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 1200 zł dochodu na głowę członka rodziny.

W pierwszym półroczu złożono 408 wniosków, na drugie półrocze według stanu na połowę stycznia OPS otrzymał ich 230. Obejmują one 331 dzieci, uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy oraz 56 dzieci z naszej gminy, które chodzą do szkół poza terenem gminy Korzenna.