Budowa mostu w Słowikowej na drodze do Librantowej k. Basty została zakończona. Teraz rozpocznie się modernizacja drogi, w ciągu której znajduje się ten obiekt.

Całą inwestycję tj. zarówno budowę mostu, jak i remont drogi, wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna. W pierwszym etapie roboty objęły budowę nowego mostu, który jest już gotowy i kierowcy mogą z niego korzystać.

Druga część inwestycji polega na remoncie i modernizacji odcinka drogi o długości 1,1 km. Poza położeniem nowej nawierzchni asfaltowej jezdnia zostanie poszerzona, wykonane będą mijanki oraz pobocza. Droga będzie miała 3,5 m szerokości, a mijanki będą szerokie na 5 m. Pobocza z obu stron drogi będą miały 0,75 m.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem modernizacja drogi powinna być zakończona do 20 sierpnia br. Koszt całej inwestycji (most wraz z drogą) to 1,63 mln zł.