Remont drogi Jasienna Smolarzówki pod cmentarzem zbliża się do końca. Z nowej nawierzchni asfaltowej kierowcy już wprawdzie korzystają, ale na techniczny odbiór drogi trzeba jeszcze poczekać.

Remont, który rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku, obejmuje odcinek o długości ponad 1,2 km.  Najpierw wzmocniono podbudowę drogi, a potem wybudowano mijanki i położono asfalt. Do wykonania pozostały jeszcze pobocza oraz oznakowanie. Po realizacji tych prac możliwe będzie przystąpienie do koniecznych odbiorów technicznych, będących warunkiem formalnego oddania drogi do użytku.

Zakładany termin finalizacji prac to 9 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. w praktyce najdalej początek października br. Kosztowna inwestycja (jej wartość to 1,48 mln zł) w dużej części będzie sfinansowana z pozyskanej przez gminę dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.