Nowy Sącz, dnia 27 czerwca 2024 r.

PCZK.5533.102.2024

Adresaci
wg rozdzielnika

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 11:00 dnia 27.06.2024 do godz. 23:00 dnia 27.06.2024 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo: 80 %
Stopień zagrożenia: 2 stopień (w skali 3-stopniowej).

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i ostrzegawczych. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludności i podjętych działaniach proszę informować na bieżąco Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. /018/414-16-21, lub po godzinie 15:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu /047/ 831-49-11, /047/ 831-19-12.

Z poważaniem

Kierownik PCZK

 

Do wiadomości:
16x Gminy Powiatu Nowosądeckiego
1x KM PSP w Nowym Sączu
1x KM Policji w Nowym Sączu
1x Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
1x PZD
1x ZDW
1x GDDKiA
1x Zakład Energetyczny
1x WCR