Najprawdopodobniej z początkiem maja Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Miłkowej będzie do dyspozycji mieszkańców. Niezbędna do uruchomienia PSZOK-u decyzja starosty nowosądeckiego może być wydana jeszcze w tym tygodniu.

Informacje o zakończeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie dotarła już do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Korzenna, które zarządza PSZOK-iem. W ślad za nią starosta nowosądecki powinien wydać decyzję, na mocy której będzie można użytkować PSZOK.

Zgodnie z regulaminem PSZOK będzie czynny pięć razy w tygodniu tj. we wtorki w godz. 9.00 – 17:00 i od środy do soboty w godz.  7:00 – 15:00. Mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą mogli oddawać tam odpady, których nie można wrzucać do worków takie jak np. zużyty sprzęt AGD, stare meble, tekstylia, obuwie, opony samochodowe, świetlówki, baterie i akumulatory i inne. Szczegółowe informacja o rodzaju odpadów, które mogą trafiać na PSZOK znajduje się w załączonym regulaminie.

 

Pliki do pobrania