Obchody rocznicowe Konstytucji 3 Maja połączono w tym roku w naszej gminie ze świętem flagi. – W najważniejszych dla gminy sprawach to głos mieszkańców powinien być decydujący. Wspólnie rozwijając naszą małą Ojczyznę, dołożymy naszą cegiełkę do budowania pomyślności całego kraju – mówił w okolicznościowym przemówieniu wójt Leszek Skowron.

Świętowanie rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym w Korzennej, po której uczestnicy uroczystości przeszli na plac przed budynkiem Urzędu Gminy Korzenna. Tradycyjnie nie zabrakło pocztów sztandarowych jednostek OSP, obecne była także liczna reprezentacja szkół, przedstawiciele Wojska Polskiego, policji, Lasów Państwowych. Wszyscy wysłuchali hymnu państwowego, a potem był czas na okolicznościowe wystąpienia. Wójt Leszek Skowron nawiązując do tradycji Konstytucji 3Maja wskazywał na potrzebę współpracy w interesie gminy. – Zapraszam do współpracy wszystkie organizacje, grupy formalne i nieformalne oraz indywidualnych mieszkańców bez względu na to czy dokonania ostatnich kilkunastu lat oceniają pozytywnie czy też są wobec nich krytyczni. Ścieranie się różnych koncepcji, wizji rozwoju i strategii zarządzania to najlepszy sposób wypracowania rozwiązań najkorzystniejszych dla wszystkich mieszkańców domu, którym jest dla nas gmina Korzenna. Dlatego narzędziem, z którego będę chciał często korzystać w tej kadencji będą szerokie konsultacje społeczne – deklarował.