Dane kontaktowe: Sołtys: Stanisław Hodorowicz Janczowa 86 33-322 Korzenna tel. (018) 441-75-39

 

Statut sołectwa: zobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa 

Janczowa powstała w I połowie XV w. i należała do dóbr rycerskich rodu Strzemieńczyków. Od tego czasu do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego.

Jan Długosz w „Liber Beneficiuorum /1470-1480/, wzmiankuje że wieś należy do Parafii p.w.św. Andrzeja Apostoła w Siedlcach. Właścicielem wsi byli Jakub i Stanisław Trzeciescy herbu Strzemię. We wsi były łany kmiecie oraz folwark rycerski.Dziesięcinę ze wsi oddawano biskupom krakowskim, a z folwarku plebanowi kościoła w Siedlcach.

Rejestr dóbr ziemskich z lat 1578 – 1581 podaje, że wieś należy już do Szczęsnego /Feliksa/ Wielopolskiego herbu Stary Koń. We wsi dwór folwark szlachecki, 6 kmieci na półłankach /ok.12 – 13 ha każdy/, 2 zagrodników z rolą i karczma na 2 prętach / 1/6 łana/

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 stwierdza, że wieś należała już  do Gabriela Kempińskiego /Kępińskiego/. We wsi dwór folwark szlachecki, 6 kmieci na półłankach / ok. 12 – 13 ha każdy /, 2 zagrodników bez pełnej roli i karczma na 2 prętach roli / 1/6 łana/. W roku 1680 właścicielem wsi był już Gabriel Miłkowski. Struktura własnościowa wsi nie uległa zmianie.

Od połowy XVIII  wieku właścicielem wsi byli Gostkowscy, następnie Zdanowscy , a w końcu XIX wieku Antoni Skąpski.

W końcu XIX wieku wieś nadal należała do Parafii w Siedlcach. W tym czasie należała do powiatu grybowskiego i obejmowała 870 morgów w tym 406 morgów dworskich. Cała wieś liczyła 39 domostw i 340 mieszkańców.

Obecnie wieś liczy ponad 500 mieszkańców, obejmuje obszar 521.23ha co stanowi 4,9 % ogólnej powierzchni gminy. Sołtysem wsi jest Pan Stanisław  HODOROWICZ.