Dane kontaktowe:

Sołtys: Wiesław Kracoń
Jasienna 131
33-322 Korzenna
tel. (018)  441-73-87

Statut sołectwa: zobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa Jasienna   

Wieś powstała prawdopodobnie jeszcze w okresie plemiennym /wiślańskim/ wskazuje na to nazwa jednego z przysiółków – „Mieściska”.

W XIII wieku wieś należała do protoplastów Strzemieńczyków. Pierwsza żródłowa o niej wzmianka pochodzi z roku 1373, kiedy to przeniesiona została na prawo niemieckie. Właścicielami byli dwaj bracie : Mikołaj i Klemens herbu Strzemię.

Jan Długosz w Liber Beneficiorum / 1470-80/ wzmiankuje, że należy do Parfii p.w. Nawiedzenia NMP w Lipnicy Wielkiej. Właścicielem wsi i folwarku byli niejacy Franczud, Domarad i Schrop / Czrzop/ z Jasiennej herbu Strzemię. Od XIV wieku do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego. Rejestr dóbr ziemskich z lat 1578 – 81 podaje, że część wsi należała do Adama i Piotra Woynarowskich herbu Strzemię. We wsi był dwór folwark szlachecki, 15 kmieci na półłankach /Ok. 12 – 13 ha każdy/, 7 zagrodników z rolą oraz krawiec. Była tam również część zajmowana przez wymienionych braci, ale jako sukcesorów Adama Miłkowskiego. W tej części był 1 łan  kmiecy i  1 zagrodnik z rolą.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 podaje, że wieś ma trzech właścicieli: pierwsza część należała do Krzysztofa Krobickiego herbu Strzemię i było w niej 3 łany kmiece, młyn z kołem dorocznym oraz 3 zagrodników z rolą; druga część należała do  dziedzica Władysława Jordana, a trzecia, najmniejsza – do Grotkowskiego.

W roku 1680 /1670/ właścicielami pierwszej części wsi nadal byli Krobiccy /Krzysztof/, ale właścicielem drugiej części / i części Żebraczki/ był już Tomasz Jakliński, który miał tu folwark oraz 9 kmieci na 4 i ½ łana , 4 zagrodników z rolami i młyn.

W końcu XIX wieku wieś należała do parafii w Lipnicy Wielkiej. W tym czasie wchodziła w skład powiatu grybowskiego i obejmowała część dworską  oraz część włościańską /chłopską/. We wsi było kilku drobnych ziemian: Gabriel Chwalibóg, Maksymilian Bobakowski, Józef Grabczyński,  Jan Lisowski i  4 innych drobniejszych właścicieli. Posiadłości  te liczyły łącznie 593 morgi gruntów ornych . 23 morgi łąk , 66 morgi pastwisk i 349 morgi lasów. Chłopi gospodarowali na 645 morgach ornych, 39 morgach łąk, 118 morgach pastwisk I 40 morgach lasu. Zabudowań dworskich było 13, a chłopskich 89. Cała wieś liczyła 747 mieszkańców.

Obecnie wieś Jasienna liczy około 1.050 mieszkańców, obejmuje obszar 1.040.55 ha, co stanowi 9.7% ogólnej powierzchni gminy. Nieprzerwanie od 18 – tu lat sołtysem wsi jest Pan Wiesław KRACOŃ.