Dane kontaktowe:

Sołtys: Zbigniew Sobczyk Koniuszowa 12 33-326 Mogilno tel. (018) 440-55-82  

Statut sołectwa: zobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa Koniuszowa

Wieś w Gminie Korzenna, powiecie nowosądeckim, licząca ponad 1000 mieszkańców. Wieś powstała we wczesnym średniowieczu. Na przełomie XIII i XIV wieku należała do Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej. W roku 1342 przypadła w udziale , wraz z Krużlową , Starą Wsią, Posadową, Mogilnem i Łęką  –  Prokopowi Pieniążkowi. Wchodziła w skład Parafii p.w. św. Marcina Biskupa w Mogilnie i od XIV wieku do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego.

Jan Długosz w „ Liber Beneficiorum „ /1470-80/ wzmiankuje ,że wieś należy do parafii p.w. sw. Marcina Biskupa w Mogilnie. Właścicielem wsi i folwarku był Prokop Pieniążek z Krużlowej herbu Odrowąż. W tym czasie w Koniuszowej były łany kmiece, role zagrodników, karczmy oraz folwark Dziesięcinę snopową i konopną z łanów kmiecych, zagród oraz karczm oddawano biskupom krakowskim /wartość 5 grzywien/, a dziesięcinę z folwarku – plebanowi w Mogilnie /wartości 36 groszy/. Od początku istnienia /przed 1342 rokiem/ wieś należała do Parafii p.w. 11 Tysięcy Dziewic w Korzennej.

W roku 1493 Mikołaj Pieniążek z Krużlowej zamienia się z Zygmuntem Rożenem herbu Gryf z Jastrzębiej sowimi częściami wiosek: Posadowa, Mogilno i Koniuszowa , na wieś Jastrzębia. Jednak Koniuszowa i połowa Mogilna, której współwłaścicielem był brat Mikołaja – Jan, była zastawiona u Adama z Trzecierza . Mikołaj miał je wykupić. Tak się stało, gdyż w roku 1498 jedynym właścicielem części wsi: Koniuszowa, Mogilno i Posadowa był wspomniany Zygmunt Rożen, a w roku 1514 jego syn Andrzej. Druga część Koniuszowej należała nadal do Adama Trzecieskiego, gdyż w roku 1513 wzmiankowany był jako jej właściciel Andrzej Trzecieski / późniejszy działacz reformacji / – student Akademii Krakowskiej. W roku 1530 i 1536 we wsi był 1 łan kmiecy z dwoma kmieciami.

Rejestr dóbr ziemskich z lat 1578-81 podaje, że wieś należy już do Zygmunta Rożena herbu Gryf. We wsi dwór folwark szlachecki, 6 kmieci na półłankach /ok.12 -13 ha każdy /, 5 zagrodników z rolą i 1 komornik z bydłem.

Rejestr poborowy woj. Krakowskiego  z roku 1629 podaje, że wieś należała już do brata Zygmunta – Piotra Rożena, ale dzierżawił ją Jan Zięba , który był równocześnie rajcą sądeckim. W roku 1683 właścicielem wsi był Piotr Jan Rożen. We wsi było 3 łany kmiece, 5 zagród z rolami , 1 komornik z bydłem, młyn i zapewne folwark.

W roku 1880 posiadłości dworskie należały do Romerów  /Michała /,  a wcześniej do Wyszkowskich. Obejmowały one 332 morgi gruntów ornych, 17 morgów łąk, 67 morgów pastwisk i 158 mórg lasów. Chłopi w tym czasie gospodarowali na 259 morgach gruntów ornych, 64 morgach łąk, 57 morgach pastwisk i 68 morgach lasów. 

Obecnie wieś Koniuszowa liczy 1.160 mieszkańców, obejmuje obszar 603.84 ha co stanowi 5,6% ogólnej powierzchni gminy. Sołtysem wsi jest Pan Zbigniew SOBCZYK.