Dane kontaktowe:  

Sołtys: Tomasz Oracz Łyczana 40 33-322 Korzenna tel. 606271829  

Statut sołectwa: zobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa

 

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1394. Właścicielem wsi był znany ze źródeł z lat 1382-1419 Mroczek herbu Strzemię. Kolejnym właścicielem był Spytek z Jeżowa również herbu Strzemię. Wzmiankowany w źródłach w latach 1424-38, a po nim jego syn Stanisław Jeżowski. W roku 1395 we wsi był jeszcze sołtys Mikołaj z Łyczanej.

Jan Długosz w Liber Beneficiorum /1470-80/ wzmiankuje, że wies należy do Parafii 11 Tysięcy Dziewic w Korzennej. Właścicielem wsi i folwarku był Piotr Zawadzki herbu Stary Koń. 

W latach 1508 – 1533 wieś należała do Adama Bylickiego z Bylic herbu Sas. Był on mężem Barbary Zawadzkiej córki Piotra Zawadzkiego. Jeszcze w roku 1564 wieś należała do rodziny Bylickich /braci Andrzeja i Piotra/. Około roku 1537 był we wsi wójt sądowy – Stanisław. 

Rejestr dóbr ziemskich 1578 – 81 podaje, że wieś należała do rodziny Bylickich, we wsi był dwór folwark szlachecki. 

Rejestr poborowy woj.krakowskiego z rok 1629 podaje, że miała dwóch właścicieli: Stanisława Bylinę herbu Odrowąż oraz Stanisława Bylickiego herbu Sas. 

Już w XVIII wieku dzielono wieś na dwie części : Łyczankę Górną i Łyczankę Dolną.

W końcu XIX wieku właścicielem majątku w Łyczanej był Żuk-Skarszewski. Jego posiadłość obejmowała 483 morgiw tym: 254 morgi gruntów ornych, 31 morgów łąk, 60 morgów pastwisk oraz 138 morgów lasu. Chłopi w tym czasie gospodarowali na 360 morgach gruntów ornych, 18 morgach łąk i 28 morgach pastwisk oraz 19 morgach lasu. Wieś liczyła 384 mieszkańców / w tym : 64 na obszarze dworskim/. 

Obecnie wieś liczy około 520 mieszkańców, obejmuje obszar 448.82 ha co stanowi 4,3 % ogólnej powierzchni Gminy. Sołtysem wsi jest Pan Tomasz Oracz.