Dane kontaktowe:

Sołtys: Filipowicz Teresa
Mogilno 41
33-326 Mogilno
tel. 18 440-51-94

 

Statut sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa

Wieś istniała na początku XIII wieku / jeśli nie w końcu XII wieku/. Po raz pierwszy Mogilno wymienione jest w dokumencie wystawionym przez księżnę Gryfinę, wdowę po Leszku Białym z roku 1229.

Na przełomie XIII i XIV  wieku wieś należała do Pieniążków herbu Odrowąż z Krużlowej. W roku 1342 przypadła w udziale wraz z Krużlową, Starą Wsią, Posadową, Koniuszową i Łęką – Prokopowi Pieniążkowi.

Parafia mogileńska wymieniona została w Spisie Świętopietrza w roku 1326. Jan Długosz w latach /1470 -80/ informuje, że we wsi był kościół parafialny p.w św.Marcina Biskupa, do parafii należały wioski : Koniuszowa, Posadowa. Właścicielem wsi i folwarku był Jan i  Prokop z Krużlowej herbu Odrowąż. Od XIV wieku do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego.

W roku 1493 Mikołaj Pieniążek z Krużlowej zamienia się z Zygmuntem Rożenem herbu Gryf z Jastrzębiej  –  swoimi częściami wiosek : Posadowa, Mogilno i Koniuszowa na wieś Jastrzębia. Jednak Koniuszowa i połowa Mogilna, której współwłaścicielem  był brat Mikołaja  –  Jan, była zastawiona u Adama z Trzecierza herbu Strzemię. Mikołaj miał je wykupić. Tak się nie stało gdyż w roku 1498 jedynym właścicielem części wsi : Koniuszowa, Mogilno i Posadowa był wspomniany już Zygmunt Rożen, a w roku 1514 jego syn Andrzej. Druga część Mogilna należała  nadal do Adama Trzecieskiego. W roku 1552 plebanem w Mogilnie był Jakub Rożen / człowiek świecki/.

Rejestr dóbr ziemskich z lat 1578-81 podaje, że wieś składa się z dwóch części, jedna należała do Zygmunta Rożena herbu Gryf zwanego „Kozak”. Druga część wsi należała do Piotra Rożena.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 podaje, że obydwie części wsi należały już do Piotra Rożena. Rejestry z lat 1667-82 wykazują Hieronima Gawrońskiego jako właściciela całej wsi.

W końcu XIX wieku wieś liczyła 526 osób / w tym 38 na obszarze dworskim/. Dwór i folwark należał do Feliksa Głębockiego i Stanisława Wyszkowskiego. Było tam 395 morgów gruntów ornych, 20 morgów łąk, 59 morgów pastwisk i 204 morgi lasu. Chłopi w tym czasie Gospodarowali na 393 morgach gruntów ornych,  46 morgach łąk i pastwisk oraz 9 morgach lasu. Do parafii mogileńskiej należały wsie: Mogilno, Koniuszowa i Posadowa. Parafia liczyła 1300 wiernych i 11 Żydów.  Na przełomie XIX i XX wieku w Mogilnie wydobywano ropę naftową.

Obecnie wieś liczy około 1000 mieszkańców, obejmuje obszar  684.06  ha, co stanowi 6,4  % obszaru Gminy. Sołtysem wsi jest Pani Teresa FILIPOWICZ.