Dane kontaktowe:

Sołtys: Andrzej Szeliga  Niecew 11 33-322 Korzenna tel. 884 696 310

 

Statut sołectwazobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa

Od początku istnienia wieś należała do parafii 11 Tysięcy Dziewic w Korzennej. Początki Niecwi sięgają roku 1373, bowiem w dniu 27 maja 1373 roku królewska regentka Elżbieta Łokietkówna , przeniosła wieś Niecew w powiecie sądeckim należącą do Mikołaja de Zaszona na prawo średzkie”.

Pierwszym właścicielem w latach 1373-1384 był sędzia oraz kasztelan krakowski Mikołaj z Jasiennej herbu Strzemię, od roku 1420 przechodzi w ręce Dobka z Jeżowa –burgrabiego krakowskiego, po śmierci Dobka w roku 1448 właścicielem zostaje jego syn Wojciech z Jeżowa, następnym właścicielem Niecwi zostaje Jan Trzecieski herbu Strzemię, po jego śmierci w roku 1494 Niecew dziedziczą jego synowie Jan, Tomasz, Andrzej Trzeciescy. Przez następne wieki Niecew  fv v pozostaje w posiadaniu rodu Trzecieskich. Od XIV wieku do roku 1772 wieś należała do powiaty sądeckiego.

W latach 1779 – 1835 właścicielką jest Józefa Wyszkowska, po pierwszym mężu Dulęba, po drugim Kurdwanowska, po jej śmierci właścicielem zostaje Wincenty Ligensow – Kurdwanowski /1779-1836/. Po bezpotomnej śmierci Wincentego Kurdwanowskiego , Niecew dziedziczy jego siostra Józefa Kurdwanowska  żona Edwarda Zielińskiego /1786-1856/ herbu Prus z Zielonek koło Krakowa. W wyniku podziału majątku po śmierci Edwarda Zielińskiego, Niecew przypada jego synowi Apolinaremu Zielińskiemu, który był absolwentem średnio-wyższej szkoły szlacheckiej we Wiedniu – Akademia Teresianum, żoną Apolinarego zostaje Kazimiera Zdanowska, ze związku tego mieli córkę Marie, żonę Stanisława Dunikowskiego. Ostatnim właścicielem Niecwi  jest Adam Antoni hrabia de Laveaux / 1856 – 1901 / . Po jego śmierci w roku 1901 dwór przechodzi na krótko w ręce Wofa Gelbe właściciela Bujnego, oraz Chaima Hirsza Flinka właściciela dóbr ziemskich w Nowym Sączu. Przed parcelacją majątku we wsi była gorzelnia dworska.

Dnia 29 października 1903 roku, po 530 latach istnienia dwór zostaje rozparcelowany i sprzedany góralom z okolic Witowa koło Zakopanego.  

Obecnie wieś liczy około 300 mieszkańców, obejmuje obszar 207,23 ha  co stanowi 2,0 % obszaru Gminy. Sołtysem wsi jest Pan Andrzej SZELIGA.