Dane kontaktowe:

Sołtys: Jan Klimek
Siedlce 116
33-322 Korzenna
tel. (018) 441 75 20

Statut sołectwazobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa

Najstarsza wieś w Gminie Korzenna, powstała co najmniej w II połowie XIII wieku. Prawdopodobnie założycielkami wsi były siostry klaryski ze Starego Sącza /być może założycielką była księżna Kinga/, gdyż wspomina ją przywilej erekcyjny z roku 1280 oraz akt potwierdzenia własności wystawiony przez papieża Marcina IV z 1283 roku dla wspomnianego klasztoru. Dobra te potwierdził również  Wacław Czeski w roku 1291. Z przywileju wystawionego dla Kseni Anny wynika, że Siedlce w roku 1312 przeniesione były na prawo niemieckie. W dekrecie kanonika krakowskiego Wirchosława z roku 1313 znów wymieniona jest wieś Siedlce.  

Za czasów Jana Długosza był tu już drewniany kościół parafialny p.w. św.Andrzeja Apostoła. Parafia była erygowana  przed 1338 rokiem. Jednak parafia siedlecka wymieniona została w Spisie Świętopietrza już w roku 1326. Od XIV wieku do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego.

Zgodnie z Liber Beneficiorum /1470-80/ , wieś należała do klasztoru klarysek ze Starego Sącza. We wsi był folwark sołtysi, liczne łany kmiece, role zagrodników i karczma z których dziesięcinę snopową i konopną oddawano biskupom krakowskim. Miejscowy pleban otrzymywał dziesięcinę w naturze z łanu sołtysiego.

Rejestr poborowy z roku 1581 podaje, że we wsi są 4 łany kmiece /8 kmieci/, 1 komornik z bydłem i 4 komorników bez bydła. Wieś nadal należała do klasztoru klarysek ze Starego Sącza.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 ten stan własnościowy potwierdza.

W końcu XIX wieku wieś liczyła 93 domy / w tym : 9 zabudowań folwarcznych/ i we wsi mieszkało 554 osoby / w tym 15 Żydów/. Dwór i folwark należał do Ignacego Zielińskiego. Było tam 325 morgów gruntów ornych, 14 morgów łąk, 21 morgów pastwisk i 224 morgi lasu. Chłopi w tym czasie gospodarowali na 637 morgach gruntów ornych, 69 morgach łąk, 185 morgach pastwisk i 30 morgach lasów.

Obecnie wieś liczy 805 mieszkańców, obejmuje obszar 502.04 ha, co stanowi 4,6 % obszaru Gminy. Sołtysem wsi jest Pan Jan Klimek.