Dane kontaktowe:

Sołtys: Jacek Groń Słowikowa 1 33-322 Korzenna tel. 500 736 409

 

Statut sołectwa: zobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa

Wieś powstała stosunkowo późno bo na początku XV wieku i od tego czasu do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego.

Jan Długosz w Liber Beneficiorum  /1470-80/ wzmiankuje, że wieś należy do parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Siedlcach. Właścicielem wsi był klasztor sióstr klarysek ze Starego Sącza . We wsi były łany kmiece. Dziesięcinę ze wsi oddawano biskupom krakowskim.

Rejestry poborowe woj. krakowskiego z lat 1581  –  1629  potwierdzają poprzedni stan własnościowy, czyli przynależność Słowikowej do dóbr klasztoru klarysek w Starym Sączu . We wsi były 3,5 łana kmiecego /7 kmieci/ oraz sołtysostwo na 1 łanie. Rejestr z 1680 roku nie podaje struktury wsi.

W końcu XIX wieku skonfiskowane dobra klarysek tworzyły wspólnie z gruntami wsi Siedlce posiadłości tabularne. Wieś liczyła 47 gospodarstw i 308 mieszkańców / w tym: 15 Zydów/.

Obecnie wieś liczy 302 mieszkańców, obejmuje obszar 493.85 ha  co stanowi 3,6 % obszaru Gminy. Sołtysem wsi jest Pan Jacek Groń.