Dane kontaktowe:

Sołtys: Jan Świerad 
Trzycierz 57
33-322 Korzenna
tel.  (018) 440-96-36

 

Statut sołectwa: zobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa 

Wieś powstała we wczesnym średniowieczu i od końca XIII wieku należała do dóbr rycerskich, najpierw do rodu pieczętującego się herbem Wąż, a później do Strzemieńczyków  / od II połowy XIV wieku/. Od XIV wieku do roku 1772 wieś należała do powiatu sądeckiego Jan Długosz w Liber Beneficiorum /1470 -80 / wzmiankuje, że wieś należy do parafii p.w. św.Andrzeja Apostoła w Siedlcach. Właścicielem wsi był Stanisław Trzecieski  herbu Strzemię. We wsi były łany kmiece. Dziesięcinę ze wsi oddawano biskupom krakowskim.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1581 stwierdza, że wieś należy do Stanisława Trzecieskiego i obok folwarku we wsi było 9 kmieci na 4,5 łana, 2 zagrodników z rolą i 1 komornik z bydłem.

Rejestr poborowy woj. Krakowskiego z 1629 roku stwierdza, że właścicielem wsi jest już Stanisław Bylina herbu Odrowąż. Kolejny rejestr potwierdza, że właścicielem wsi jest Stanisław Bylina. Nie wspomina nic o folwarku/ z pewnością był/, ale wymienia 4 łany kmiece, 2 zagrody z rolami i 1 komornika bez bydła.

W końcu XIX wieku wieś liczyła 39 domówi i 284 mieszkańców / w tym : 5 Żydów/. Dwór i folwark należał do Franciszka Cudka. Było tam 226 morgów gruntów ornych, 19 morgów łąk i 28 morgów pastwisk.

Obecnie wieś liczy 480 mieszkańców, obejmuje obszar 391.26 ha , co stanowi 3,6% obszaru Gminy. Sołtysem wsi Pan Jan ŚWIERAD.