Dane kontaktowe:

Sołtys: Jarosław Mika Wojnarowa 18 33-322 Korzenna tel. 509 800 846

 

Statut sołectwazobacz

Mapa sołectwa: zobacz

 

Historia sołectwa

Wieś powstała we wczesnym średniowieczu , świadczą o tym ślady grodziska na górze Trzebin. Jeszcze w XIX wieku pobliski folwark / w Jeżowie/ nosił nazwę Zamczysko.  

Parafia w Wilczyskach wymieniona została w Spisie Świętopietrza w roku 1335.Od XIV wieku do 1772 roku wieś należała do powiatu bieckiego.

Jan Długosz w Liber Beneficiorum / 1470 -80/ wzmiankuje, że wieś należy do parafii p.w.św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wilczyskach. Właścicielem wsi był Jan /Wojnarowski/  herbu Strzemię. We wsi były łany kmiece oraz folwark rycerski.

Rejestr dóbr ziemskich z lat 1578 – 81 podaje, że wieś należy do Marcina Byliny herbu Sas. We wsi oprócz folwarku szlacheckiego było 8 łanów kmiecych, 6 zagrodników bez pełnej roli czyli co najmniej ¼ łana /na tzw.ogrodzie/ oraz 6 komorników bez bydła.

Rejestr poborowy woj. krakowskiego z roku 1629 stwierdza, że właścicielem wsi jest już Daniel Bylina herbu Odrowąż. We wsi opróćz folwarku szlacheckiego byłó 8 łanów kmiecych, 4 zagrodników bez pełnej roli, czyli co najmniej ¼ łana /na tzw.ogrodzie/, 6 komorników  bez bydła oraz młyn. W roku 1680 właścicielem wsi był Jan Bylina.

Pod koniec XIX wieku wieś posiadała 6 wólek i przysiółków: Mosteczna, Rzeki, Sikornik, Sosina, Zabrzeż i Wojnarowa. Liczyły one łącznie 109 domów i 693 mieszkańców. W tym czasie własność tabularna składała się z 4 folwarków: folwarku  Średniego, Wyższego, Niższego oraz folwarku Wygoda. Łącznie folwarki składały się z 7 budynków i mieszkało w nich 80 osób. Posiadłości te liczyły łącznie 707 morgów gruntów ornych, 20 morgów łąk, 2 morgi  ogrodów, 22 morgi pastwisk, 262 morgi lasu i 1,5 morga parcel budowlanych.

Obecnie wieś liczy około 1.500 mieszkańców, obejmuje obszar 1019,25 ha co stanowi 9,5 % obszaru Gminy. Sołtysem wsi jest Pan Jarosław Mika.